Enrichment Workshops

  • 2 hours
  • 800 Singapore dollars
  • At a place of client's preference.

Service Description

We provide customised enrichment workshop to suit your needs. Topics includes: - parenting teenagers - couple and marriage enrichment - couple retreats To request for a customised workshop, please send us an email/or book online with the following information. Organization name: Objective of the workshop: Desired outcomes of the workshop: Location of the workshop: Group size: Age range of participants: Time frame/ No. of hours/days (Min. of 2 hrs per workshop): Hội thảo Chúng tôi cung cấp dịch vụ cá nhân hoá theo nhu cầu của bạn. Một số lĩnh vực chuyên sâu của chúng tôi như: - Kiểm huấn trong công tác xã hội - Hiểu về bạn phong cách làm việc của bạn 
- Giáo tiếp trong môi trường đa văn hoá - Đối phó với sự mệt mỏi/kiệt sức trong công tác xã hội Để yêu cầu một hội thảo thiết kế riêng cho mình, xin mời anh chị liên hệ qua email với các thông tin của mình bao gồm: Tên công ty: Mục tiêu của hội thảo: Kết quả mong muốn: Địa điểm tổ chức: Quy mô nhóm: Độ tuổi của người tham gia: Khung thời gian/ Số giờ/ Ngày (Tối thiểu 2 giờ mỗi buổi):

Cancellation Policy

To cancel or reschedule, please contact us 24 hours in advance to receive an 80% refund. No refund thereafter. No refund for discounted services.

Contact Details

+84 344993571

teatalkcore@gmail.com

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
Contact Us

© 2021 TEA TALK CORE

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now