top of page

Let's Talk Plus

Express Your Soul

  • Ended
  • 599 Singapore dollars
  • TBA

Service Description

Let’s Talk Plus is a 3-day workshop that equips you with the essential skills to be an effective people helper. Through systematic and step-by-step progression, the workshop assists you to hone your empathic skills, sharpen your listening skills, learn the different types of questions you can ask to deepen a conversation, understand the difference between reflecting feelings and reflection content in communication. In addition, you will learn practical tools to help you explore a problem in depth and learn a framework to guide you into a constructive conversation with your students, colleagues, friends, children and spouse. This workshop is suitable for anyone who wishes to improve their listening and communication skills, especially with the focus to help someone hurting or in need. The workshop is applicable for teachers, parents who want to build a strong bond with their teenage or adult children, and those who simply want to have a deeper understanding of themselves and others. Prerequisite: Successfully completed Let's Talk Introduction Min participants: 25* Max participants: 30 *Workshop will only commence when the min. participants are met. Payment through PayNow preferred. UEN: 53389376C Khóa Let's Talk: Thể hiện tâm hồn của bạn ''Let's Talk Plus'' là một khóa học 3 ngày nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để trở thành người giúp đỡ mọi người hiệu quả. Chương trình này sử dụng các phương pháp học gắn kết và vui tươi để rút ra những yếu tố chính của một người giúp đỡ mọi người. Bằng việc dùng kỹ năng thúc đẩy tuyệt vời của mình, cũng như nhờ nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn và khả năng kể chuyện hấp dẫn, anh Michael truyền đạt rất khéo léo những kỹ năng và đam mê của mình trong việc giúp đỡ mọi người. Khi kết thúc hội thảo, bạn sẽ có thể hiểu được vai trò của mình như một người giúp đỡ, học các kĩ năng đồng cảm, rèn luyện kỹ năng lắng nghe, cũng như hiểu sự khác biệt giữa việc phản ánh cảm xúc (nhận ra cảm xúc và cách phản ứng lại) và phản ánh nội dung trong giao tiếp. Khóa học này dành cho bất cứ ai muốn cải thiện kỹ năng lắng nghe và giao tiếp, đặc biệt với chủ đích giúp đỡ bạn bè đang cần hỗ trợ. Khóa học phù hợp với giáo viên, phụ huynh người muốn hiểu sâu hơn về chính họ và người khác. Số người tham gia tối thiểu: 25*. Tối đa: 30. *Chương trình chỉ tổ chức khi có đủ số người tối thiểu. Có mức giá riêng cho nhóm, vui lòng liên hệ để đăng ký trước.  Học phí: 10 triệu VND/học vien


Cancelation Policy

To cancel or reschedule, please contact us 24 hours in advance to receive an 80% refund. No refund thereafter. No refund for discounted services.


Contact Details

+84 344993571

teatalkcore@gmail.com

Indochina Plaza Hanoi Residences, Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

bottom of page