Available Online

Tell Me Your Story

Individual Counseling

  • 1 hour
  • 180 Singapore dollars
  • At a place of customer's preference.

Service Description

Tell Me Your Story ... is an individualized coaching session that guides you to achieve greater awareness of yourself and in turn assist you to find greater freedom to embrace who you are and who you are meant to be. Set in a cafe of your choice, or at the comfort of your favorite space (video conferencing available), our associates will explore with you a range of life transitions and challenges listed below: • Emotional wellness (e.g. anxiety, depression) • Loss and grief • Relocation & cultural adjustment • Marital relationships • Parent-child bonding • Cross-cultural living • Other personal, spiritual and work-life related challenges Our associates: Michael is currently based in Hanoi, Vietnam. Please indicate if you are out of Hanoi or overseas so a video conferencing session can be set up. Christine is based in Singapore. Dịch vụ phát triển cá nhân: Hãy kể cho tôi câu chuyện của bạn. ''Hãy kể cho tôi câu chuyện của bạn'' là một buổi tư vấn cá nhân giúp bạn nhìn nhận đúng đắn hơn về bản thân và từ đó bạn sẽ tìm thấy sự tự do để biết được mình là ai và ý nghĩa của cuộc sống của mình là gì. Trong không gian quán cà phê bạn chọn hoặc nơi ưa thích của bạn, anh Michael sẽ cùng bạn khám phá những biến chuyển và thách thức trong cuộc sống như: - Hiểu về cảm xúc (như lo lắng, trầm cảm) - Mất mát và buồn đau - Hoà nhập và thích nghi văn hoá sống - Quan hệ hôn nhân - Liên kết giữa cha mẹ và con cái - Sống đa văn hoá - Các thách thức khác liên quan đến cá nhân, tâm linh và cân bằng giữa cuộc sống, công việc.   Địa điểm: Theo yêu cầu của khách hàng hoạc qua video conferencing. Phí dịch vụ: 3 triệu VND một giờ.


Cancellation Policy

To cancel or reschedule, please contact us 24 hours in advance to receive an 80% refund. No refund thereafter. No refund for discounted services.


Contact Details

+84 344993571

teatalkcore@gmail.com

Park River Ecopark Club House, Ecopark Township, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên, Vietnam